нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.02.2016 Доклад и проект на решение от арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води

Доклад и проект на решение от арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води.< < обратно към страница "Новини"
нагоре