нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.02.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - ПК по ОКНКМ, Нина Чанева - общ. съветник, д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, относно Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 г. и Отчет за изпълнение на Едногодишнишния план за 2015

Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Нина Чанева - общински съветник, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, относно Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година.

Стратегия I част
Стратегия II част

< < обратно към страница "Новини"
нагоре