нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.03.2016 Доклад и проект на решение от Борис Цветков - общински съветник относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС

Доклад и проект на решение от Борис Цветков - общински съветник относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС.< < обратно към страница "Новини"
нагоре