нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.03.2016 Прекратяване на конкурс за избор на управители на ДКЦ VII, XIV, XV, XX, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX - поради допусната тeхническа грешка

Съобщение

Поради допуснати технически грешки в текста на обявата и Приложението към нея, публикувани на 26.02.2016 г., прекратявам:

Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „ДКЦ VII - София” ЕООД;

2. „ДКЦ XIV - София” ЕООД;

3. „ДКЦ XV - София” ЕООД;

4. „ДКЦ XX - София” ЕООД;

5. „ДКЦ XXII - София” ЕООД;

6. „ДКЦ XXIV - София” ЕООД;

7. „ДКЦ XXVIII - София” ЕООД;

8. „ДКЦ XXIX - София” ЕООД;

9. „ДКЦ XXX - София” ЕООД.

                                  Председател 
                                   на Столичния общински съвет:
                                                                                      Елен Герджиков

< < обратно към страница "Новини"
нагоре