нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.03.2016 Прекратяване на конкурс за избор на управители на СБПЛР-Бухово, СБПЛР-Панчарево, СБПЛРДЦП-Света София, СБАЛПЗ-София град, СБАЛОЗ, ЦПЗ Проф. Никола Шипковенски, ЦКВЗ, поради допусната тухническа грешка

Съобщение

Поради допуснати технически грешки в текста на обявата и Приложението към нея, публикувани на 26.02.2016 г., прекратявам:

Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД;

2.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД;

3.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД;

4.„Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания - София град” ЕООД;

5.„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД;

6. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ЕООД;

7. Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;

                                                  Председател
                                                  на Столичния общински съвет:
                                                                                      Елен Герджиков

< < обратно към страница "Новини"
нагоре