нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 12.03.2016 Доклад и проект на решение от Любомир Христов – зам. кмет на СО, относно Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”

Доклад и проект на решение от Любомир Христов – зам. кмет на СО, относно изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре