нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 01.12.2015 Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (мандат 2011г. - 2015г.)

Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (мандат 2011г. - 2015г.)< < обратно към страница "Новини"
нагоре