нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.05.2016 Доклад и проект на решение от Стефан Марков - общ. съветник относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Доклад и проект на решение от Стефан Марков - общ. съветник относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Допълнение към Доклад и Проект за решение на СОС< < обратно към страница "Новини"
нагоре