нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.05.2016 Доклад и проект на решение от Карлос Контрера, Николай Пехливанов, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Димитър Антов - общ.съветници относно изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

Доклад и проект на решение от Карлос Контрера - общ. съветник, Николай Пехливанов-общ.съветник, Станчо Станков-общ.съветник, Виолета Тодорова-обю.съветник, Димитър Антов-общ.съветник относно изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО< < обратно към страница "Новини"
нагоре