нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.05.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 11.04.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, назначен със Заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община от заседание на Експертно-художествения съвет - 11.04.2016 г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре