нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.06.2016 Доклад и проект на решение от г-жа Албена Атанасова - зам.-кмет на Столична община и инж. Милко Младенов-кмет на СО-район "Люлин"

Доклад и проект на решение от г-жа Албена Атанасова - зам.-кмет на Столична община и инж. Милко Младенов-кмет на СО-район "Люлин" относно проект "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община".

Доклад и проект на решение-I част

Доклад и проект на решение-IIчаст

< < обратно към страница "Новини"
нагоре