нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.06.2016 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община

Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре