нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.06.2016 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов-зам. кмет на СО относно промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов-зам. кмет на СО относно промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС< < обратно към страница "Новини"
нагоре