нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.06.2016 Доклад и проект за решение от Татяна Георгиева - председател на ПК за ДМС и д-р Тодор Чобанов - зам.Кмет на СО относно утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт

Доклад и проект за решение от Татяна Георгиева - председател на ПК за ДМС и д-р Тодор Чобанов - зам.Кмет на СО относно утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап - Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученическите игри.< < обратно към страница "Новини"
нагоре