нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.07.2016 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане и утвърждаване на правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане и утвърждаване на правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание 1л. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН).< < обратно към страница "Новини"
нагоре