нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.07.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по ОКНКМ, д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, Венцислав Мицов и Виолета Тодорова - общински съветници, приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдър

Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по ОКНКМ, д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, Венцислав Мицов и Виолета Тодорова - общински съветници, приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.

Приложение I част
Приложение I I част

< < обратно към страница "Новини"
нагоре