нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.07.2016 Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г. за приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г.

Доклад
от Николай Стойнев - Зам. председател на СОС и Председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции и група общински съветници относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В< < обратно към страница "Новини"
нагоре