нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 22.07.2016 Проект за приемане на Наредба на Столичен общински съвет за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания за изпълнение изискванията на Глава трета от Закона за нормативните актове

Проект за приемане на Наредба на Столичен общински съвет за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания за изпълнение изискванията на Глава трета от Закона за нормативните актове< < обратно към страница "Новини"
нагоре