нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.07.2016 Доклад и проект за решение от Елен Герджиков-председател СОС, Трайчо Трайков-общ. съветник и Калоян Паргов-общ. съветник относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Доклад и проект за решение от Елен Герджиков - председател СОС, Трайчо Трайков - общ. съветник и Калоян Паргов - общ. съветник относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции< < обратно към страница "Новини"
нагоре