нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.08.2016 Доклад и проект за решение от арх. Здравко Здравков - гл. архитект на СО относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление

Доклад и проект за решение от арх. Здравко Здравков - гл. архитект на СО относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.

Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода - I част и II част

< < обратно към страница "Новини"
нагоре