нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.09.2016 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова-зам. кмет на Столична община и Живка Новкова-общ. съветник относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Доклад и проект за решение от Албена Атанасова-зам. кмет на Столична община и Живка Новкова-общ. съветник относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Доклад от Албена Атанасова-зам. кмет на Столична община и Живка Новкова
Проект за решение от Албена Атанасова-зам. кмет на Столична община и Живка Новкова-общ. съветник
Приложение 1
Приложение 2

< < обратно към страница "Новини"
нагоре