нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.09.2016 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-Председател на ПКТТ към СОС и Дончо Барбалов-зам. кмет СО относно наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-Председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС и Дончо Барбалов-зам. кмет СО относно наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре