нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 31.10.2016 Доклад и проект на решение от арх. Здравко Здравков-гл. арх. на Столична община относно приемане на нова Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания(НРНПОО) и отмяна на действащата такава

Доклад и проект на решение от арх. Здравко Здравков-гл. арх. на Столична община относно приемане на нова Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания(НРНПОО) и отмяна на действащата такава, приета с Решение №950 по Протокол №120 от 11.10.2007г на СОС< < обратно към страница "Новини"
нагоре