нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.11.2016 Доклад и проект за решение от д-р Веселин Милев - общ. съветник и Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения

Доклад и проект за решение от д-р Веселин Милев - общ. съветник и Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения< < обратно към страница "Новини"
нагоре