нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.11.2016 Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО

Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО< < обратно към страница "Новини"
нагоре