нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.11.2016 Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга за отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга за отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре