нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.12.2016 Доклад от Николай Стойнев-общ. съветник и Дончо Барбалов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в ТД

Доклад от Николай Стойнев-общ. съветник и Дончо Барбалов-зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Преработен Проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре