нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 10.01.2017 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища от заседание на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища от заседание на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре