нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.01.2017 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - Зам.- Кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС относно приемане на нов правилник

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - Зам.- Кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС относно приемане на нов правилник за организацията и дейността на "Общински съвет по наркотични вещества - София".< < обратно към страница "Новини"
нагоре