нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет за Столична община относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре