нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре