нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 02.02.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на Столична община относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на Столична община относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре