нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 06.02.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


Предложение N СОА17-ГР94-576/26.01.2017 г.

Становище от заинтересовани родители по приложен списък N СОА17-ГР94-598/27.01.2017

Възражение N СОА17-ГР94-789/03.02.2017

Писмо N СОА17-ГР94-241/16.01.2017 г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре