нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.02.2017 Доклад от г-жа Искра Ангелова относно: проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл.68а ал.З от ЗСВ

Доклад от г-жа Искра Ангелова относно: проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл.68а ал.З от ЗСВ< < обратно към страница "Новини"
нагоре