нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.03.2017 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев и Йоанна Драгнева - общински съветници към СОС относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев - председател на ПК по ЗСП и Йоанна Драгнева - общински съветник към СОС относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София и преструктуриране на Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманите.< < обратно към страница "Новини"
нагоре