нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.03.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО, Мита Георгиева-общ. съветник, Ирена Анастасова-общ. съветник и Карлос Контрера-общ. съветник относно проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО, Мита Георгиева-общински съветник, Ирена Анастасова-общински съветник и Карлос Контрера-общински съветник относно проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична< < обратно към страница "Новини"
нагоре